صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - اصلاح اساسنامه صندوق مورخ 1401.12.16 ساعت 15
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - اصلاح اساسنامه صندوق مورخ 1401.12.16 ساعت 15
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست