صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.08.01
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.08.01
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست