صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
هزینه‌های صندوق
فهرستی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می‌شود. به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشند

 عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

صفر ریال.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

صفر ریال.

کارمزد مدیر

1-  کارمزد ثابت حداکثر  1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در آن­ها

2- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه­ التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق  با لحاظ شرایط ذیل:

2-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی­ گردد.

2-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می­ گردد.

2-3- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

2-4-با توجه به وجود هزینه­ های صندوق، هزینه معاملات و حساب­ های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی­ گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می­ گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می گردد).

کارمزد ضامن 

 

کارمزد متولی

سالانه 1 در هزار(0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1000میلیون ریال و حداکثر 1500میلیون ریال خواهد بود.

   

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 900 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

مخارج تصفیۀ صندوق

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف 1,000 میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

مبلغ 5000 میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزارتعیین و هزینه‌های متغییر به شرح ذیل می‌باشد:

1- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 90.000ریال؛

2- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال مبلغ 15.000 ریال؛

3- سالانه 0.00025 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛

4- سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 30 هزار تا 50 هزار میلیارد ریال؛

5- سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 50 هزار میلیارد ریال به بالا؛

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد درجه­‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق

مبلغ ثابت 630.000.000 ریال برای دوره 365 روزه.

توضیحات:

(الف)کارمزد مدیر و کارمزد ثابت ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری  روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی­الحساب دریافتنی سپرده­های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز قبل حاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ضرب‌در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق­های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5،000 میلیارد ریال و برای صندوق­های سرمایه­گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف 1،000 میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با 3 یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرة صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبة ذخیرة تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبة یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیرة ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(ج)هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

(د) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود

1- در رابطه با واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق:

عنوان هزینهشرحدریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.
----
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. ----
 
2- در رابطه با واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق: 

عنوان هزینهشرحدریافت کننده
کارمزد صدور صفر
----
کارمزد ابطال صفر ----