صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۹۶,۸۲۶,۷۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۸۰۳,۱۷۳,۲۸۷
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۰۰۶
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۶,۸۱۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۲,۴۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵,۶۴۹,۹۸۲,۷۲۴,۹۵۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۱,۱۲۱,۵۱۶,۸۰۷,۶۸۹
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۴,۵۲۸,۴۶۵,۹۱۷,۲۶۵
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۱,۷۰۰,۱۹۴,۵۴۳
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰
NAV (لحظه ای ) صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۶,۸۴۸
NAV (لحظه ای) ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۶,۶۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
  ۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۷,۰۰۶ ۱۶,۸۱۵ ۱۲,۴۱۵ ۴۵,۸۲۵,۹۸۲,۳۶۱,۷۱۷ ۲۴,۷۵۹,۸۷۸,۷۱۹,۸۲۲ ۲۱,۰۶۶,۱۰۳,۶۴۱,۸۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۶,۸۲۶,۷۱۳ ۳,۱۶۹,۳۲۶,۷۱۳ ۰.۸۵ ۲۱,۸۸۷
  ۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۱۷,۳۲۴ ۱۷,۱۳۱ ۱۲,۴۰۷ ۴۶,۲۷۸,۴۵۳,۰۲۲,۹۰۶ ۲۵,۲۲۵,۹۲۳,۹۹۴,۷۱۵ ۲۱,۰۵۲,۵۲۹,۰۲۸,۱۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۶,۸۲۶,۷۱۳ ۳,۱۶۹,۳۲۶,۷۱۳ ۰.۸۳ ۲۱,۸۸۷
  ۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۱۷,۳۳۴ ۱۷,۱۴۱ ۱۲,۳۹۹ ۴۶,۲۷۹,۵۹۳,۲۱۰,۴۴۵ ۲۵,۲۴۰,۶۳۸,۷۹۵,۹۵۸ ۲۱,۰۳۸,۹۵۴,۴۱۴,۴۸۷ ۰ ۰ ۹,۷۰۰,۹۷۷ ۳,۳۰۷,۲۰۶ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۶,۸۲۶,۷۱۳ ۳,۱۶۹,۳۲۶,۷۱۳ ۰.۸۳ ۲۱,۸۸۷
  ۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۷,۳۴۴ ۱۷,۱۵۱ ۱۲,۳۹۱ ۴۶,۲۰۱,۵۱۳,۷۵۹,۱۵۱ ۲۵,۲۵۵,۳۵۹,۱۷۴,۸۲۹ ۲۰,۹۴۶,۱۵۴,۵۸۴,۳۲۲ ۰ ۰ ۲۲,۰۱۱,۶۳۸ ۸,۷۱۶,۵۱۲ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۴۳۲,۹۴۲ ۳,۱۶۲,۹۳۲,۹۴۲ ۰.۸۳ ۲۱,۸۰۹
  ۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۷,۲۷۹ ۱۷,۰۸۷ ۱۲,۳۸۳ ۴۵,۹۲۹,۰۶۱,۰۷۴,۲۱۸ ۲۵,۱۶۱,۰۶۳,۴۹۸,۶۹۰ ۲۰,۷۶۷,۹۹۷,۵۷۵,۵۲۸ ۰ ۰ ۱۹,۸۱۸,۷۰۲ ۵۳,۰۷۵,۹۵۱ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۷۷,۱۳۷,۸۱۶ ۳,۱۴۹,۶۳۷,۸۱۶ ۰.۸۳ ۲۱,۶۸۳
  ۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۷,۲۸۱ ۱۷,۰۸۹ ۱۲,۳۷۵ ۴۶,۳۲۹,۲۰۶,۸۶۳,۹۵۹ ۲۵,۱۶۳,۰۶۷,۹۳۴,۵۸۴ ۲۱,۱۶۶,۱۳۸,۹۲۹,۳۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۳۹۵,۰۶۵ ۳,۱۸۲,۸۹۵,۰۶۵ ۰.۸۴ ۲۱,۶۲۵
  ۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱۷,۵۴۶ ۱۷,۳۵۲ ۱۲,۳۶۷ ۴۶,۷۰۳,۷۲۸,۵۶۴,۲۸۷ ۲۵,۵۵۱,۲۷۲,۷۹۵,۴۳۲ ۲۱,۱۵۲,۴۵۵,۷۶۸,۸۵۵ ۰ ۰ ۱۰,۵۴۰,۱۲۸ ۶,۵۲۱,۴۰۲ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۳۹۵,۰۶۵ ۳,۱۸۲,۸۹۵,۰۶۵ ۰.۸۳ ۲۱,۶۲۵
  ۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۷,۵۵۶ ۱۷,۳۶۲ ۱۲,۳۵۹ ۴۶,۶۵۵,۰۸۹,۸۲۳,۳۵۷ ۲۵,۵۶۵,۹۸۴,۶۴۹,۶۵۶ ۲۱,۰۸۹,۱۰۵,۱۷۳,۷۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۶,۳۷۶,۳۳۹ ۳,۱۷۸,۸۷۶,۳۳۹ ۰.۸۲ ۲۱,۶۴۴
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۷,۵۸۶ ۱۷,۳۹۲ ۱۲,۳۵۱ ۴۶,۶۸۵,۱۴۰,۵۰۰,۷۸۵ ۲۵,۶۰۹,۶۸۶,۳۳۷,۷۹۶ ۲۱,۰۷۵,۴۵۴,۱۶۲,۹۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۶,۳۷۶,۳۳۹ ۳,۱۷۸,۸۷۶,۳۳۹ ۰.۸۲ ۲۱,۶۴۴
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱۷,۵۹۵ ۱۷,۴۰۲ ۱۲,۳۴۳ ۴۶,۶۸۶,۱۴۳,۰۸۳,۸۲۶ ۲۵,۶۲۴,۳۳۹,۹۳۱,۵۴۹ ۲۱,۰۶۱,۸۰۳,۱۵۲,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۱,۱۵۲,۷۶۴ ۵,۳۹۸,۸۶۱ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۶,۳۷۶,۳۳۹ ۳,۱۷۸,۸۷۶,۳۳۹ ۰.۸۲ ۲۱,۶۴۴
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱۷,۶۰۴ ۱۷,۴۱۰ ۱۲,۳۳۵ ۴۶,۶۱۳,۹۹۶,۹۸۳,۶۶۲ ۲۵,۶۳۶,۸۱۹,۲۳۵,۶۰۲ ۲۰,۹۷۷,۱۷۷,۷۴۸,۰۶۰ ۰ ۰ ۷۴,۱۹۹,۸۷۳ ۶,۲۳۰,۰۳۲ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۶۲۲,۴۳۶ ۳,۱۷۳,۱۲۲,۴۳۶ ۰.۸۲ ۲۱,۶۰۱
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۷,۶۶۷ ۱۷,۴۷۳ ۱۲,۳۲۷ ۴۵,۸۵۵,۳۷۰,۳۵۸,۹۳۴ ۲۵,۷۲۹,۶۶۱,۸۲۰,۳۶۹ ۲۰,۱۲۵,۷۰۸,۵۳۸,۵۶۵ ۰ ۰ ۱۱,۱۸۹,۶۷۶ ۸۶,۹۲۱,۹۲۰ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۲,۶۵۲,۵۹۵ ۳,۱۰۵,۱۵۲,۵۹۵ ۰.۷۸ ۲۱,۵۹۰
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۷,۸۲۳ ۱۷,۶۲۸ ۱۲,۳۱۹ ۴۷,۰۰۲,۴۹۶,۲۷۹,۳۶۹ ۲۵,۹۵۶,۹۰۳,۴۴۷,۷۲۸ ۲۱,۰۴۵,۵۹۲,۸۳۱,۶۴۱ ۰ ۰ ۱۷,۳۱۰,۷۵۳ ۲۸,۹۳۹,۹۶۳ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۸,۳۸۴,۸۳۹ ۳,۱۸۰,۸۸۴,۸۳۹ ۰.۸۱ ۲۱,۵۱۷
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۷,۸۸۲ ۱۷,۶۸۷ ۱۲,۳۱۰ ۴۷,۲۱۶,۹۰۴,۸۱۱,۹۲۲ ۲۶,۰۴۳,۵۳۱,۸۶۸,۷۳۲ ۲۱,۱۷۳,۳۷۲,۹۴۳,۱۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۱۴,۰۴۹ ۳,۱۹۲,۵۱۴,۰۴۹ ۰.۸۱ ۲۱,۵۴۹
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۱۷,۷۹۰ ۱۷,۵۹۵ ۱۲,۳۰۲ ۴۷,۰۶۸,۰۳۲,۸۳۲,۷۶۸ ۲۵,۹۰۸,۴۲۰,۰۰۱,۹۷۰ ۲۱,۱۵۹,۶۱۲,۸۳۰,۷۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۱۴,۰۴۹ ۳,۱۹۲,۵۱۴,۰۴۹ ۰.۸۲ ۲۱,۵۴۹
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۱۷,۸۰۰ ۱۷,۶۰۵ ۱۲,۲۹۴ ۴۷,۰۶۹,۰۰۳,۲۲۵,۰۴۳ ۲۵,۹۲۳,۱۵۰,۵۰۶,۶۳۷ ۲۱,۱۴۵,۸۵۲,۷۱۸,۴۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۱۴,۰۴۹ ۳,۱۹۲,۵۱۴,۰۴۹ ۰.۸۲ ۲۱,۵۴۹
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۱۷,۸۰۸ ۱۷,۶۱۳ ۱۲,۲۸۶ ۴۷,۰۶۷,۲۰۶,۳۵۳,۸۸۹ ۲۵,۹۳۵,۱۱۳,۷۴۷,۸۷۵ ۲۱,۱۳۲,۰۹۲,۶۰۶,۰۱۴ ۰ ۰ ۶,۰۳۸,۸۸۹ ۱,۷۵۹,۷۱۹ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۱۴,۰۴۹ ۳,۱۹۲,۵۱۴,۰۴۹ ۰.۸۱ ۲۱,۵۴۹
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۷,۸۱۸ ۱۷,۶۲۳ ۱۲,۲۷۸ ۴۷,۰۱۵,۶۴۲,۵۳۵,۰۹۱ ۲۵,۹۴۹,۸۴۹,۶۹۰,۷۲۹ ۲۱,۰۶۵,۷۹۲,۸۴۴,۳۶۲ ۰ ۰ ۲۵,۲۲۳,۲۱۲ ۴,۵۴۴,۲۴۵ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۱۵,۷۳۴,۸۷۹ ۳,۱۸۸,۲۳۴,۸۷۹ ۰.۸۱ ۲۱,۵۱۶
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۷,۸۲۶ ۱۷,۶۳۲ ۱۲,۲۶۹ ۴۶,۷۵۹,۴۵۰,۲۵۱,۱۴۸ ۲۵,۹۶۲,۸۰۹,۲۶۶,۸۲۰ ۲۰,۷۹۶,۶۴۰,۹۸۴,۳۲۸ ۰ ۰ ۱۳,۱۲۰,۷۵۳ ۱۴,۴۶۳,۸۸۳ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۵,۰۵۵,۹۱۲ ۳,۱۶۷,۵۵۵,۹۱۲ ۰.۸ ۲۱,۴۷۳
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۱۷,۷۹۵ ۱۷,۶۰۲ ۱۲,۲۶۰ ۴۶,۷۱۶,۳۴۳,۵۲۲,۷۲۲ ۲۵,۹۱۸,۴۹۱,۲۶۷,۸۰۲ ۲۰,۷۹۷,۸۵۲,۲۵۴,۹۲۰ ۰ ۰ ۱۵,۱۱۷,۷۲۷ ۲۰,۸۱۲,۸۰۳ ۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۶,۳۹۹,۰۴۲ ۳,۱۶۸,۸۹۹,۰۴۲ ۰.۸ ۲۱,۴۰۴
  مشاهده همه