صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
دارندگان واحدهای ممتاز

دارندگان واحدهای ممتاز

ردیفنامتعداد
1 شرکت سبدگردان مفید 9,800,000
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 100,000
3 شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید 100,000
  جمع 10,000,000