صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ تصمیمات مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ تصمیمات مجمع - اصلاح اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۱۶ ساعت ۱۵ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ تغییرات اساس نامه