صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۴.۶۱۹ %۴.۶۵۴
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۹.۵۵۸ %۴.۸۹۹
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۳۱.۲۰۳ %۲۴.۹۸۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۳۴.۶۹۴ %۲۷.۰۲۹
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۳ سال اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۵ سال اخیر ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
تا زمان انتشار ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ %۴۲.۲۵ %۳۷.۱۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۸ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱.۶۸)% (۲.۷۵)%