صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.03.19
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.03.19
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست