صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند 3-1 امیدنامه صندوق مورخ 1402.07.29
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند 3-1 امیدنامه صندوق مورخ 1402.07.29
متن خبر

به استحضار می‌رساند، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید طبق ماده 33 اساسنامه، با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند 3-1 امیدنامه صندوق، روز شنبه مورخ 1402/07/29 ساعت 14 به نشانی بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان‌کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51، تشکیل می‌گردد.

پیوست